Sociaal Sociaal en veilig op weg!

Privacy Statement New in Town, Den Haag

Wij garanderen dat bij gebruik van de diensten van Autorijschool New in Town uw privacy wordt gewaarborgd. Uw (recht op) privacy wordt beschermd. Persoonlijke gegevens worden slechts aan derden verstrekt, wanneer hiervoor nadrukkelijk toestemming is gekregen. U verleent uw toestemming door zelf de betreffende gegevens aan Autorijschool New in Town af te geven. Uiteindelijk beslist u dus wat er met persoonlijke gegevens gebeurt.

Ook richting formele instantie zoals het CBR worden uw persoonlijk gegevens met de nodige discretie behandeld. Alleen die informatie wordt vrijgegeven waarvoor u toestemming hebt gegeven en welke noodzakelijk zijn om u aan te kunnen melden bij het CBR. Autorijschool New in Town verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met Autorijschool New in Town. Dat geldt ook wanneer u niet langer gebruik wilt maken van de diensten van Autorijschool New in Town.

Autorijschool New in Town is voorstander van zelfregulering van privacy. Het hanteert richtlijnen van Overheidsinstanties. Wanneer Autorijschool New in Town besluit haar privacy statement te veranderen, wordt de datum van de wijziging op deze website vermeld.

Den Haag, 2 november 2009.